Artikel voorradig
Levering binnen 24u.*
Direct van de producent
GERMAN DESIGN AWARD 2019

Gegevensbescherming

We zijn blij met uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren we u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

Vragen, verwerken en benutten van persoonsgebonden gegevens

U kunt onze site bezoeken zonder iets over uw persoon aan te geven. We slaan – ook wanneer het bezoek eventueel via Newsletterlinks plaatsvindt – slechts bezoekgegevens op die niet op personen betrekking hebben, zoals bv.:
−    de naam van uw internetprovider;
−    de site vanwaaruit u ons bezoekt;
−    de naam van het gevraagde bestand.
Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod benut en kunnen niet worden teruggevoerd op uw persoon.

We vragen, noteren en verwerken uw gegevens voor zowel de afwikkeling van uw koop en eventuele latere garantie als voor reclamedoeleinden. Persoonsgebonden gegevens worden gevraagd, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling of bij het openen van een klantenrekening of bij de registratie voor de nieuwsbrief vrijwillig meedeelt.
Het doorgeven van uw persoonsgebonden gegevens gebeurt naar de voor ons in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde dienstverleners (transporteur, logistiek, banken).
Google Analytics
 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc.('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'Cookies', tekstbestanden, die op uw computer zijn aangegeven en die een analyse van de benutting van de website door u mogelijk maakt. De door de Cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website worden meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal in opdracht van de exploitant van de website deze informatie benutten om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de website-activiteiten samen te stellen en om de website-exploitant van verdere prestaties met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de website-exploitant op de hoogte te brengen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt door Google niet aan andere gegevens gekoppeld. U kunt het opslaan van de cookies met een hierop afgestemde instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar we wijzen u erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien het verstrekken van de gegevens die door het cookie zijn verkregen en op het gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) bij Google zowel als de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te laden en te installeren.
De huidige links is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

E-mailreclame
Wanneer u zich ook nog voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden benut tot u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. De afmelding is altijd mogelijk zonder dat dit voor u andere dan overdrachtskosten volgens het basistarief van uw provider oplevert. Uw e-mailadres wordt niet aan andere ondernemers doorgegeven.
Gebruik van cookies
Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het benutten van bepaalde functies mogelijk te maken gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw terminal worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van het browserbezoek, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw terminal en stellen ons en onze partners in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).
U kunt uw browser zo instellen, dat u over het aanbrengen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk over het accepteren beslist of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of totaal uitsluit.

Gegevensbescherming
Uw betalingsgegevens worden bij het bestelproces versleuteld over het internet verzonden. We beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, diefstal, verandering en verspreiding van uw gegevens door niet-bevoegde personen. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, wanneer u het contact met ons hebt beëindigd, vooral wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

Aanspreekpartner voor gegevensbescherming
Neemt u bij vragen over het opvragen, verwerken of benutten van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, rectificatie, blokkade of verlies van gegevens zowel als voor het intrekken van afgegeven machtigingen contact op met onze medewerker gegevensbescherming:
Fabian Werner
Kantstr. 86
10627 Berlijn
Fax: 030 327 927 27
kontakt@diadorn.de

Laatst bekeken